acte inmatriculare motocicleta 2018

Daca nu vrei sa ajungi in halul de mai sus alergand dupa actele pentru inmatriculare, arunca un ochi pe site-ul https://www.acteinmatriculareauto.com/.

Dupa ce introduci judetul in care vrei sa inmatriculezi motocicleta, vei primi detaliile in legatura cu programul de lucru al biroului de inmatriculari, plus o lista cu toate documentele de care ai nevoie pentru intocmirea dosarului, in functie de locul de unde ai achizitionat motocicleta, cat si de natura atelajului – daca este noua, second hand, etc.

Spre exemplu, in judetul Mehedinti, unde am eu domiciliul, ai nevoie de urmatoarele documente:

 • Înmatriculare vehicul second-hand înmatriculat în RO:
  • Cererea de înmatriculare a solicitantului;
  • Fişa de înmatriculare, semnată/ștampilată de fostul şi noul proprietar, vizată la Direcția Taxe și Impozite Locale (în locul vizei fostului proprietar se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Taxe și Impozite Locale);
  • Cartea de identitate a vehiculului (CIV), în original şi copie;
  • Certificatul de autenticitate al vehiculului emis de Registrul Auto Român, cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice;
  • Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termen de valabilitate;
  • Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
  • Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
  • Copia asigurării RCA, în termen de valabilitate;
  • Taxa de înmatriculare de 60 RON – NU se mai achită, taxa a fost eliminată;
  • Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare;
  • Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate, semnat/ștampilat;
  • Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare dacă acestea se schimbă;
  • Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă fostul proprietar are domiciliul/sediul pe raza altui judeţ şi nu a optat pentru păstrarea numărului respectiv. Dacă noul proprietar doreşte un număr preferenţial, acesta va trebui să predea şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare existente pe vehicul. Acestea nu vor fi predate dacă fostul proprietar a optat şi achitat păstrarea numărului de înmatriculare respectiv sau dacă se vor păstra plăcuțele în cazul în care vânzătorul și cumpărătorul sunt din același județ;
  • În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
  • Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul, persoană fizică;
  • Timbrul de mediu NU se mai achită, taxa auto a fost eliminată.
 • Înmatriculare vehicul second-hand achiziţionat din UE:
  • Cererea de înmatriculare a solicitantului;
  • Fişa de înmatriculare vizată la Direcția Taxe și Impozite Locale de care aparține cumpărătorul;
  • Cartea de identitate a vehiculului (CIV), în original şi copie;
  • Certificatul de autenticitate eliberat de Registrul Auto Român;
  • Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
  • Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
  • Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termen de valabiliate;
  • Copia asigurării RCA, în termen de valabilitate;
  • Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
  • Taxa de înmatriculare de 60 RON – NU se mai achită, taxa a fost eliminată;
  • Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare;
  • Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare;
  • Timbrul de mediu NU se mai achită, taxa auto a fost eliminată;
  • În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
  • Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul, persoană fizică;
  • În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia, nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune, după caz şi următoarele documente:
   • formularul “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau
   • formularul “Certificat”, dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  • În conformitate cu prevederile Ordinului comun MAI-MFP nr.168/2039/2010 – publicat în M.Of. nr.327/06.09.2010, certificatul se obţine de la ANAF, Administraţia Finanţelor Publice competente pe raza cărora solicitanţii îşi au domiciliul sau sediul.
  • Certificat care atestă plata accizelor, în cazul în care persoanele fizice care solicită înmatricularea unui autoturism sau autoturism de teren, achiziţie intracomunitară, a cărui capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3000 cmc, potrivit prevederilor art. 211 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul certificatului care atestă plata accizelor este prevăzut în Ordinul Preşedintelui ANAF publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 663/29.10.2013.
 • Înmatriculare vehicul NOU achiziţionat din RO sau UE:
  • Cererea de înmatriculare a solicitantului;
  • Fişa de înmatriculare vizată la Direcția Taxe și Impozite Locale de care aparține cumpărătorul;
  • Cartea de identitate a vehiculului (CIV), în original şi copie;
  • Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
  • Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
  • Copia asigurării RCA, în termen de valabilitate;
  • Taxa de înmatriculare de 60 RON – NU se mai achită, taxa a fost eliminată;
  • Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare;
  • Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare;
  • Timbrul de mediu NU se mai achită, taxa auto a fost eliminată;
  • În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de ex. certificat înregistrare la Registrul Comerţului) precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
  • Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul, persoană fizică;
  • În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia, nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune, după caz şi următoarele documente:
   • formularul “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau
   • formularul “Certificat”, dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  • În conformitate cu prevederile Ordinului comun MAI-MFP nr.168/2039/2010 – publicat în M.Of. nr. 327/06.09.2010, certificatul se obţine de la ANAF, Administraţia Finanţelor Publice competente pe raza cărora solicitanţii îşi au domiciliul sau sediul.
   • Certificat care atestă plata accizelor, în cazul în care persoanele fizice care solicită înmatricularea unui autoturism sau autoturism de teren, achiziţie intracomunitară, a cărui capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3000 cmc, potrivit prevederilor art. 211 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul certificatului care atestă plata accizelor este prevăzut în Ordinul Preşedintelui ANAF publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 663/29.10.2013.
 • Înmatriculare vehicul NOU achiziţionat din afara UE:
  • Cererea de înmatriculare a solicitantului;
  • Fişa de înmatriculare vizată la Direcția Taxe și Impozite Locale de care aparține cumpărătorul;
  • Cartea de identitate a vehiculului (CIV), în original şi copie;
  • Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
  • Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
  • Copia asigurării RCA, în termen de valabilitate;
  • Dovada efectuării formalităţilor vamale de import (definitiv sau temporar), în original sau copie legalizată;
  • Taxa de înmatriculare de 60 RON – NU se mai achită, taxa a fost eliminată;
  • Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare;
  • Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare;
  • Timbrul de mediu NU se mai achită, taxa auto a fost eliminată;
  • În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de ex. certificat înregistrare la Registrul Comerţului) precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
  • Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul, persoană fizică.
 • Înmatriculare vehicul second-hand achiziţionat din afara UE:
  • Cererea de înmatriculare a solicitantului;
  • Fişa de înmatriculare vizată la Direcția Taxe și Impozite Locale de care aparține cumpărătorul;
  • Cartea de identitate a vehiculului (CIV), în original şi copie;
  • Certificatul de autenticitate eliberat de Registrul Auto Român;
  • Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice în termen de valabilitate;
  • Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
  • Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
  • Copia asigurării RCA, în termen de valabilitate;
  • Dovada efectuării formalităţilor vamale de import (definitiv sau temporar), în original sau copie legalizată;
  • Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
  • Taxa de înmatriculare de 60 RON – NU se mai achită, taxa a fost eliminată;
  • Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare;
  • Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare;
  • Timbrul de mediu NU se mai achită, taxa auto a fost eliminată;
  • În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de ex. certificat înregistrare la Registrul Comerţului) precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
  • Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul, persoană fizică.

This article has 8 comments

 1. Ion Reply

  Pai nu umbla vb ca pt utilajele deja inmatriculate nu se mainface rar.ul?

  • motovlog.ro Reply

   Ba da, la atelajele deja inmatriculate, nu mai faci RAR-ul.

 2. Goia Cristina Maria Reply

  “Cartea de identitate a vehiculului (CIV), în original şi copie”-> este necesara o traducere legalizata? Astept o motorizata din Italia.

 3. zolo Reply

  a se nota pt SH. asigurarea RCA trebuie pe numele noului proprietar, chiar daca cea veche inca e valabila (si trebuie sa fie valabila, pt Taxe-Impozite, luarea in evidenta)

 4. Antohi Paul Vladut Reply

  pot inmatricula o MOTO care are doar CIV ul barat si cu stampila pe el care atesta ca este radiata , provine din Franta. ?

  • motovlog.ro Reply

   Salut,

   Din pacate, nu stiu raspunsul la aceasta intrebare. Cred ca cel mai bine ar fi sa intrebi la un birou de inmatriculari.

 5. Bogdan Reply

  Salut,
  vreau sa imi aduc motocicleta din UK.
  am v5 (logbook), foaia pe care e numele meu, nu am cum sa fac dovada de plata de aici pentru ca am cumparat`o privat de la cineva, el nu avea cum sa dea chitanta si k*turi si tot vad “CIV” peste tot, CIV’ul este echivalentu la v5 presupun?
  O sa trec pe la rar prima data si apoi la inmatriculari, asta este procesul, nu?

  • motovlog.ro Reply

   Salut! Nu stiu sa iti zic sigur daca v5 este echivalentul CIV. Cel mai sigur, poti merge la un centru de copiat acte de pe langa un birou de inmatriculari. Ei ar putea sa iti dea toate detaliile. In mod normal, prima data treci cu motocicleta pe la RAR, obtii cartea de identitate a vehicului, dupa care poti merge la inmatriculari. Va trebi, insa, sa ai grija la RAR cu farul motocicletei. Din cate stiu, farurile de UK nu pot fi foloite pe drumurile din Europa continentala, pentru ca sunt setate pentru mersul pe partea stanga a drumului.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *